Aktualności

SUKCESja w organizacjach biznesowych?

Zmiana pokoleniowa dotyka biznes, szczególnie biznes prywatny.
Nie tylko firmy rodzinne stoją przed wyzwaniem budowy wielopokoleniowych przedsięwzięć. Wyzwanie to stoi również przed wieloma organizacjami, które równolegle do przedsiębiorców podjęły inicjatywy gospodarcze, skupiają ludzi biznesu i stanowią siłę wspierającą interesy polskich przedsiębiorców.

 

Po trzech dekadach polskiej przedsiębiorczości jednym z większych wyzwań założycieli prywatnych firm jest sukcesja i identyfikacja wizji dalszego funkcjonowania firmy.
To wyzwanie to odpowiedź na pytanie: kto ma dalej prowadzić firmę i w oparciu o jaką strategię? A sukcesja to ludzie, emocje, biznes.

Wyzwanie dla organizacji biznesowych
Te pytania to również pytania stojące przed organizacjami biznesowymi, stworzonymi przez przedsiębiorców kilka dekad temu. Ówczesna potrzeba gospodarcza stworzenia organizacji wspierających biznes, pracodawców, umożliwiających dostęp i wpływ na realia polskiej gospodarki rosła wraz z początkiem rozwoju gospodarczego. Stworzone inicjatywy umożliwiły dostęp i wymianę gospodarczą w regionie, jak i z zagranicą. Były drzwiami do zainicjowania rozmów z kontrahentami, wymiany doświadczeń, kontaktów, były głosem w procesach ustawodawczych. Przez lata działały i rozwijały się w formule odpowiadającej potrzebom rozwojowym firm zakładanych w tym samym czasie.
Czym jest czas zmiany?
Zarówno jak przed firmami prywatnymi, przed którymi jest przeprowadzenie właściwej strukturyzacji właścicielskiej uwzględniającej zmiany osobowe (nowe pokolenie), przed organizacjami biznesowymi stoi wiele wyzwań – i również – zmiana pokoleniowa.
Niektóre z nich - jak w biznesie - dotyczą zmian w gronie zarządzających, inne dotyczą sposobu funkcjonowania, który będzie odpowiadał aktualnym potrzebom gospodarczym, społecznym i  tym wyzwaniom, przed którymi dzisiaj stoją firmy, pracodawcy.
Te wspólne to transformacja cyfrowa, automatyzacja procesów, formuła komunikacji biznesowej, rozwiązania pozwalające utrzymać sprzedaż na rynku właściwym jak również umożliwiające wyjście z usługą czy produktem szerzej, potrzeba zmian ustawodawczych oraz wprowadzenia do polskiego porządku prawnego instrumentów wspierających przedsiębiorczość i umożliwiających jej kontynuowanie przez kolejne dekady.

Organizacje biznesowe to wiedza i doświadczenie
Zarządzający jak i wieloletni członkowie organizacji to przedsiębiorcy z ogromnym dorobkiem gospodarczym. To lata doświadczeń, kontaktów, wnikliwych analiz potrzeb klientów, pracowników, przedsiębiorców. Ich wiedza i praktyka spotyka się ze zmieniającymi się potrzebami i rozumieniem biznesu przez kolejne pokolenie przedsiębiorców. To, które wyrosło na doświadczeniu rodziców, ale zdobyło już inne wykształcenie, ma dostęp do otwartej kultury biznesowej i posługuje się innymi formami komunikacji.

 Jak odpowiedzieć na potrzebę polskich przedsiębiorców w dobie zmiany pokoleniowej? Jak wesprzeć ich rozwój i wykorzystać postęp gospodarczy, otoczenie technologiczne, wiedzę i doświadczenie pokolenia założycieli i potencjał nowego pokolenia przedsiębiorców, właścicieli i zarządzających? Jak przeprowadzić sukcesję w biznesie i organizacjach biznesowych, by zachować idee towarzyszące ich założeniu i działalności?

I tak jak od wielu lat firmy prywatne czerpią korzyści z istnienia i wsparcia organizacji biznesowych, tak organizacje biznesowe potrzebują biznesu, by spełniać cele dla jakich zostały powołane. To wyzwanie dla nich – jak w dobie zmiany pokoleniowej w prywatnej rodzinnej przedsiębiorczości pozostać atrakcyjnym klubem biznesowym skupiającym kolejne pokolenie przedsiębiorców i jednocześnie umiejętnie korzystając z wiedzy i doświadczenia nestorów?

Na powyższe pytania po raz pierwszy postaramy się odpowiedzieć podczas debaty pod tytułem „Sukcesja w organizacjach. To początek końca czy nowy początek?” w której udział wezmą Sławomir Stańczuk (Prezes Polish Business Club), Michał Haze ( Prezes Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej), Tomasz Bartosiak (Prezes Izby Przedsiębiorców i Pracodawców Centralnej Polski), Witold Świtkowski (Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Radomsku), Mirosław Marszał (Regionalna Izba Gospodarcza w Bełchatowie) oraz Maciej Plutecki (Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej).
Debatę odbędzie się 17.09.2019 o godz. 11.00 podczas XII EUROPEJSKIEGO FORUM GOSPODARCZEGO - ŁÓDZKIE 2019, poprowadzi ją Pani Agnieszka Krysik, wspólnik w Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k., https://www.gwlaw.pl/ radca prawny, autorka bloga SUCKESja.
Udział w debacie jest bezpłatny, lecz przez ograniczoną do 60 osób liczbę miejsc prosimy od rejestrację na stronie https://club2b.pl/wydarzenia/76-sukcesja-lodz.html