Kultura i biznes

Polish Business Club patronem projektu Wsparcie w Starcie

Polish Business Club patronem projektu Wsparcie w Starcie!

Młodym, ambitnym i przede wszystkim przedsiębiorczym osobom trzeba pomagać! To dla nich ogromna szansa na realizację swoich marzeń o własnej firmie. W dzisiejszych czasach mało kto decyduje się na podjęcie tak odpowiedzialnego zadania jak prowadzenie własnej działalności.

Z moich obserwacji wynika, że większość studentów kształci się po to, żeby ukończony kierunek studiów wyglądał dobrze w CV. Nie uczą się dla pasji, z powołania, ale uczą się tylko po to, żeby dostać wymarzone biurko w oszklonym biurowcu. To niestety przykra rzeczywistość, dlatego ci wszyscy, którzy jednak zdecydują się podjąć wyzwanie powinni otrzymywać jak największe wsparcie do dalszego rozwoju i realizacji biznesplanu!

 

Bardzo cieszy mnie fakt, że istnieje tak dobry projekt! Szczerze kibicuję wszystkim młodym przedsiębiorcom i mam nadzieję, że skorzystają z tej szansy.

Prezes Zarządu Polish Business Club
Sławomir Stańczuk

DLA KOGO?

 • absolwentów szkół średnich oraz wyższych tj. I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu/daty ukończenia szkoły,
 • studentów ostatniego roku, którzy na dzień składania wniosku nie są zatrudnieni oraz nie wykonują innej pracy zarobkowej.

 

NA CO?

 • na wydatki związane z uruchomieniem działalności gospodarczej w ramach pożyczki podstawowej
 • na zatrudnienie osoby bezrobotnej w ramach pożyczki uzupełniającej

 

NA JAKICH WARUNKACH?

 • wartość pożyczki podstawowej - do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia za ostatni kwartał (II kw.2014 - do 74.799,40 zł)
 • okres spłaty do 7 lat
 • karencja w spłacie rat kapitałowych - do 12 miesięcy
 • atrakcyjne oprocentowanie: 0,25 stopy redyskonta weksli NBP (0,56% w skali roku, na dzień 09.10.2014)
 • wartość pożyczki uzupełniającej na zatrudnienie osoby bezrobotnej - do wysokości
 • 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia z możliwością częściowego umorzenia
 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku i obsługę pożyczki
 • zabezpieczenie spłaty pożyczki - weksel własny in blanco pożyczkobiorcy oraz poręczenie co najmniej jednej osóby fizycznnej
 • wsparcie w ramach programu stanowi pomoc de minimis

Szczegółowe informacje o programie wsparcia dostępne są na stronie www.wsparciewstarcie.info

zpwimZapraszamy również do punktu konsultacyjnego prowadzonego przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, ul. Świętojerska 24 w Warszawie
tel. 22 887 64 20/21 www.zpwim.pl

Każda z zainteresowanych osób otworzeniem własnej firmy otrzyma:

 1. Konsultacje w trakcie przygotowania wniosku pożyczkowego (również konsultacje branżowe jeśli istnieje taka potrzeba)
 2. Szkolenia tematyczne, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przed złożeniem wniosku
 3. Konsultacje po uruchomieniu działalności gospodarczej w przypadku problemów, lub przeciwnie – planów rozwojowych przedsiębiorstwa
 4. Każdy pożyczkobiorca dostaje zaproszenie do członkostwa w KLUBIE MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY i może korzystać z dedykowanej dla członków klubu oferty – konsultacji specjalistycznych, szkoleń dedykowanych, networkingu, udziału wydarzeniach ZPWiM na prawach członka, regularnie organizowanych spotkaniach członkowskich.