Poradnik networkingu

Co to jest Networking?

Ideę networkingu promują m.in. portale społecznościowe, jednak najpełniejszym jego przejawem jest networking biznesowy pojmowany jako sieć trwałych kontaktów biznesowych.

Pielęgnowanie kontaktów, nawiązywane znajomości z jak najszerszymi kręgami przedsiębiorców z różnych branży sprzyja efektywnej wymianie informacji oraz życzliwej atmosferze biznesu.

Działania networkingowe polegają na obopólnym rekomendowaniu swoich usług, dzieleniu się wiedzą oraz udzielaniu pomocy jeśli jest ona potrzebna. Kontakty networkingowe opierają się na wzajemnym zaufaniu i poparciu. Dla networkingu kluczowe jest budowanie długotrwałych relacji opartych na obustronnych korzyściach.