Relacje ze spotkań

Finanse przedsiębiorstwa rodzinnego

„Finanse przedsiębiorstwa rodzinnego..."

Zapraszamy na konferencję „Finanse przedsiębiorstwa rodzinnego. Dywersyfikacja źródeł finansowania w kontekście pozyskiwania środków na innowacje w perspektywie 2014-2020”, która odbędzie się w dniu 2 czerwca br.w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego, przy ul. Miodowej 14.

Głównym celem wydarzenia jest wymiana poglądów i doświadczeń oraz prezentacja praktycznych wskazówek wynikających z badań naukowych dotyczących finansowania działalności przedsiębiorstwa rodzinnego, a w szczególności pozyskiwania środków na wdrażanie innowacji.

W ramach konferencji podejmowane będą następujące zagadnienia: dostępność i znaczenie różnych źródeł finansowania dla przedsiębiorstw rodzinnych, strategie finansowe przedsiębiorstw rodzinnych, aktywność przedsiębiorstw rodzinnych na rynku kapitałowym, jakość usług finansowych dla sektora przedsiębiorstw rodzinnych, wykorzystanie wsparcia z budżetu UE przez podmioty rodzinne, finansowanie projektów inwestycyjnych (w tym wdrażania innowacji).

Organizatorami konferencji są Zakład Przedsiębiorstwa Rodzinnego, Instytut Przedsiębiorstwa SGH w Warszawie oraz Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Partnerami wydarzenia są Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Związek Rzemiosła Polskiego.

REJESTRACJA możliwa jest tu: Formularz zgłoszeniowy

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc na konferencję jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej na stronie www.fund.org.pl