Relacje ze spotkań

Mix dla handlowców do natychmiastowego użytku!

Jak szybko i skutecznie dogadać transakcję? Mix dla handlowców do natychmiastowego użytku!

Spotkanie East Business Club odbyło się 18 października 2012r. w Restauracji Barbarossa ul. Starowiejska 12B, Siedlce. http://www.barbarossa.idt.pl

Na spotkanie zaprosiliśmy osoby przedsiębiorcze, które chcą zwiększyć zyski, nawiązywać nowe kontakty, zdobywać klientów i pośredników, zarabiać pomagając innym, uczestniczyć w społeczności konsumenckiej, budować i mieć wpływ na rozwój jednej z najdynamiczniej rozwijających się grup biznesowych w regionie.

Prelekcję podczas spotkania wygłosił Artur Suchożebrski - Akademia Sukcesu

Artur jest kredytowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości szkoleniowiec metod motywacyjnych, negocjacyjnych i zarządzania HR. Doświadczony doradca klienta z zakresu kreatywnego rozwiązywania problemów, coach, partner w procesach decyzyjnych, sojusznik w rozwoju osobistym i zawodowym. 
To także asesor w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II, Działanie 2.1 "Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki" w obszarze "Zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw". www.szkolenia-as.pl

Podczas szkolenia wszyscy zebrani dostali odpowiedź na następujące pytania:

  • Kiedy rozpoczyna się proces sprzedaży?
  • Jak rozmawiać z klientem?
  • Jak rozpocząć wizytę handlową?
  • Jak skutecznie wpływać na pozytywną decyzję zakupu?
  • Jak reagować na obiekcje klienta?
  • Jaką metodę prezentacji ceny i towaru zastosować?
  • Na czym polega proces zamykania sprzedaży?
  • Jak zwiększyć skuteczność sprzedaży?