Zaproszenia

Weź udział w konkursie i przyjdź na szkolenie za darmo

Weź udział w konkursie i przyjdź na szkolenie za darmo!

Masz szansę nauczyć się, jak przekonywać do siebie klientów, pozyskiwać cenne rekomendacje oraz prawidłowo zarządzać sobą w wyznaczonym czasie. Te trzy rzeczy to klucz do sukcesu Twojej firmy, Twojej sprzedaży, Twoich działań marketingowych.

Koszt szkolenia to 600 zł, ale możesz uczestniczyć w nim za darmo!

Weź udział w konkursie, udostępnij informację  o szkoleniu i prześlij nam odpowiedź na pytanie:
Czy umiesz dobrze zarządzać swoim czasem? Podaj nam przykłady, jak można kreatywnie wykorzystać czas na pracę lub rozwój kariery, stojąc w korkach?

Pamiętaj, żeby w treści odpowiedzi podać też swój adres mailowy, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować w razie wygranej.
Do wygrania także książka, gadżety oraz 50% zniżki na szkolenie.

Odpowiedź na pytanie konkursowe prześlij nam na komunikator FB bądź adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WAŻNE:  Do konkursu zostaną dopuszczone tylko te osoby, które na swoim profilu społecznościowym udostępnią informację o konkursie i szkoleniu!
Więcej informacji na temat szkolenia: www.szkolenie.plbc.pl

 

 

REGULAMIN KONKURSU

I POSTAWNOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Polish Business Club Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 22/212, NIP 701-036-68-93, REGON: 146515099, KRS 0000448885, kapitał zakładowy 5000 zł, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwany dalej Organizatorem.
2. Adres internetowy Organizatora to: www.plbclub.pl, poczta: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Konkurs ma charakter powszechny, jest dostępny dla każdego za pośrednictwem Internetu, głównie portali społecznościowych i strony internetowej Organizatora.
4. W Konkursie może wziąć udział osoba pełnoletnia, posiadająca profil na Facebooku.
5. Konkurs jest związany z promocją szkolenia "Storytelling i networking jako nowoczesne narzędzie sprzedażwowe", organizowanego przez Polish Business Club, w dniu 17 marca 2015, zwanego dalej Szkoleniem.
6. Konkurs trwa od dnia jego ogłoszenia do 13 marca 2015 roku.

II WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Każdy, kto chce wziąć udział w Konkursie jest zobowiązany do:
- udostępnienia informacji na temat konkursu z linkiem do strony Szkolenia (https://www.facebook.com/events/509943115812591/) na swoim profilu na Facebooku,
- przesłania w formacie wiadomości na komunikatorze Facebooka odpowiedzi na pytanie: Czy umiesz dobrze zarządzać swoim czasem? Podaj nam przykłady, jak można kreatywnie wykorzystać czas na pracę lub rozwój kariery, stojąc w korkach?
2. W treści wiadomości przesyłanej do Organizatora należy podać swój adres mailowy.
3. Organizator informuje o zakazie dostarczania przez osoby biorące udział w konkursie treści bezprawnych.

III NAGRODY I KRYTERIA ICH PRZYZNAWANIA

1. Dla uczestników konkursu są przewidziane cztery nagrody.
2. Nagroda pierwsza (główna) to bezpłatny udział w Szkoleniu (wartość: 600 zł).
3. Nagroda druga to książka Marka Stączka pt. Storytelling
4. Nagroda trzecia to gadżety przygotowane przez Polish Business Club.
5. Nagroda czwarta, dodatkowa: kupon na 50% zniżki na szkolenie sprzedażowe, organizowane przez Polish Business Club 17 marca 2015r.
6. Nagrody przyznaje jury konkursowe w składzie: Sławomir Stańczuk, Katarzyna Myszkorowska, Paulina Chrupek.
7. Kryterium oceny nadsyłanych prac jest ich pomysłowość, zarówno w zawartości merytorycznej, jak i formie składniowej treści.
8. W konkursie nie będą oceniane odpowiedzi nadsyłane przez osoby, które:
- nie udostępniły na swoim profilu informacji na temat konkursu wraz z linkiem do strony Szkolenia,
- nie dołączyły swojego adresu mailowego.
9. Jury ma prawo nie przyznać którejś z nagród, lub wszystkich nagród, ze względu na niski poziom nadsyłanych zgłoszeń konkursowych bądź nadsyłania prac niezgodnych z regulaminem.
10. O przyznaniu nagrody uczestnik zostanie poinformowany mailowo, na adres podany w jego zgłoszeniu konkursowym, w dniu 14 marca 2015 r.
11. Uczestnik ma prawo odmówić przyjęcia nagrody.
12. Uczestnik, który otrzyma główną nagrodę nie może przekazać jej osobie trzeciej.
13. Nagrody nie podlegają wymianie pieniężnej.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Konkurs może zostać odwołany przez organizatora w każdym momencie jego trwania.
2. Zgłaszając się do udziału w Konkursie uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na komercyjne przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu i na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. Nr 133. Poz. 833 z późniejszymi poprawkami).
3. Udział w Konkursie jest także równoznaczny ze zgodą na przesyłanie wiadomości oraz ofert od Polish Business Club.
4. W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie, obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.