Projekty archiwalne

Program Certyfikacyjny Zaangażowania Społecznego

Program Certyfikacyjny Zaangażowania Społecznego

Organizowany przy współpracy z Polish Business Club program gospodarczy “Organizacja Społecznie Zaangażowana” chcepomagac.org to największy innowacyjny polski projekt promujący ideę Zaangażowania Społecznego w Polsce. Ukierunkowany jest na promocje rzetelności, etyki oraz społecznie odpowiedzialnych postaw w działaniach gospodarczych.

 

Skierowany jest do przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz samorządowych

Projekt realizowany jest przez Instytut Certyfikacji Podmiotów Społecznie Odpowiedzialnych Sp z .o.o. przy ścisłej współpracy z fundacją Chcepomagać operatorem portalu chcepomagac.org działającym pod  patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.  

Główne założenia projektu to:  

 • Wzmacnianie jakościowych relacji przedsiębiorców z ich klientami, pracownikami, kontrahentami, społecznością lokalną, władzami oraz innymi uczestnikami obrotu gospodarczego.
 • Aktywizowanie przedsiębiorców do wprowadzania “kodeksu honorowego” czyli jasno określonych standardów działania - uwzględniających interesy społeczne, zgodnych z obowiązującym prawem i powszechnie przyjętymi normami etycznymi.
 • Dostarczanie nowoczesnych narzędzi umożliwiających skuteczną pomoc osobą potrzebującym w ramach portalu chcepomagac.org
 • Weryfikacja i potwierdzanie wysokiej kultury biznesowej firm działających zgodnie ze standardami społecznie odpowiedzialnego biznesu.
 • Szeroka promocja medialna podmiotów pozytywnie zweryfikowanych w procesie certyfikacyjnym.  

Założenia te mają na celu dostarczyć wartości jednocześnie organizacjom I ich klientom oraz odpowiedzieć na potrzeby społeczeństwa

Główne korzyści dla organizacji to:

 • Wyjątkowa promocja medialna w najbardziej opiniotwórczych mediach w Polsce
 • Poprawa wizerunku organizacji w oczach konsumentów, jako rzetelnej i godnej zaufania
 • Wzrost zaufania do organizacji
 • Współistnienie w prestiżowym gronie „Organizacji Społecznie Zaangażowanych”
 • Wsparcie specjalistów w zakresie wykorzystania Zaangażowania Społecznego jako najefektywniejszego obecnie narzędzia budowy przewagi konkurencyjnej

Główne korzyści dla konsumentów:

 • Łatwiejszy wybór danej organizacji na rynku
 • Świadomość partycypacji w dobrych działaniach na rzecz społeczeństwa przy wyborze „Organizacji Społecznie Zaangażowanej”
 • Pewność wysokiej jakości oraz dbałości o kwestie społeczne przy wdrażaniu produktu lub usługi nabywanej od „Organizacji Społecznie Zaangażowanej”

Korzyści dla społeczeństwa:

 • Realizowanie celów społecznych i charytatywnych przez „Organizacje Społecznie Zaangażowane” na portalu www.chcepomagac.org
 • Wzrost ilości przekazywanych środków finansowych przez przedsiębiorstwa, organizacje oraz konsumentów na cele społeczne
 • Pomoc niematerialna dla społeczeństwa przez organizacje takie jak dzielenie się wiedzą, czy wolontariat

Organizacje dołączając do programu „Organizacja Społecznie Zaangażowana” dołączają do prestiżowego grona organizacji, dla których etyka, solidność, rzetelność oraz dbałość o dobro swojego otoczenia to najwyższe wartości.

 

Puls Biznesu
inwestycje
buisness centre club

Dowiedz się więcej o Programie Certyfikacyjnym Zaangażowania Społecznego