Kluby na świecie

Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej

Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej

Klub Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej jest organizacją typu non-profit, zrzeszającą firmy, zainteresowane polsko-czeską współpracą handlową. Celem głównym Klubu Polskiego Biznesu w Republice Czeskiej jest stworzenie wspólnej platformy działań polskich firm oraz więzi, które pozwolą na efektywne wykorzystanie potencjału ludzkiego, jednostek doradczych i szkoleniowych oraz instytucji z otoczenia biznesu, w celu łatwiejszego transferu wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami i optymalnego wykorzystania posiadanych zasobów. Zadaniem Klubu jest promowanie pozytywnego wizerunku polskich firm oraz integracja polskich przedsiębiorców na rynku czeskim.

 

Członkami Klubu Polskiego Biznesu są firmy, które działają w różnych dziedzinach i firmy różnej wielkości. Na forum stowarzyszenia interesy zarówno wielkich, jak i mniejszych firm traktowane są na równi i w równym stopniu brane pod uwagę.

Dodatkowe informacje