Współpracujemy

Konfederacja Lewiatan i Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza

Konfederacja Lewiatan i Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza

Jako Polish Business Club chcemy mieć wpływ na proces tworzenia prawa w ochronie interesów biznesu zarówno w Polsce jak i na arenie Międzynarodowej. W związku z tym staliśmy się podmiotem członkowskim dwóch najbardziej liczących się rynku polskim organizacji zrzeszających przedsiębiorców z województwa mazowieckiego, a także całej Polski.

Teraz będziemy mogli partycypować w procesach legislacyjnych jako głos przedsiębiorców zrzeszonych w naszym klubie. Celem Polish Business Club jest przede wszystkim stwarzanie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności gospodarczej poprzez współpracę, a teraz od strony tworzenia prawa także.

W związku z ciągłym rozwojem naszego klubu dbamy również o poszerzanie naszej oferty w strefie korzyści dla uczestników!

Teraz wstępując do Polish Business Club, które stało się podmiotem członkowskim Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza nabywasz wiele korzyści z naszego członkowstwa zarówno w Związku jak i w Konfederacji Lewiatan! Będąc członkiem Polish Business Club masz prawo do korzystania ze wszystkich usług tych dwóch organizacji, jakie przewidziane są dla ich członków!

Czym jest Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza?

Związek Pracodawców Warszawy i MazowszaZPWiM to jedna z najstarszych organizacji pracodawców w Polsce. Zrzesza przedsiębiorstwa różnych branż z terenu województwa mazowieckiego oferując tym samym wsparcie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, reprezentowania ich interesów przed władzami lokalnymi i urzędami oraz dostarczając wiedzy niezbędnej do rozwoju firm.

Związek inicjuje spotkania i debaty z udziałem przedstawicieli różnych środowisk poświecone zagadnieniom kluczowym z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości na Mazowszu.

Związek realizuje wiele działań mających na celu poprawę relacji w kontaktach przedsiębiorców z administracją. Dzięki przygotowywaniu i realizacji programów badawczych i informacyjnych każdy członek ma możliwość zdobywania wiedzy niezbędnej dla zdobywania przewag konkurencyjnych.

Związek jest też zrzeszony od ponad 10 lat w OPCE - Stowarzyszeniu Organizacji Biznesowych Stolic Europejskich, które ma na celu przede wszystkim rozwój i wspieranie przedsiębiorczości w metropoliach europejskich.

Członkowstwo w Związku to mozliwość do zdobycia wielu wartościowych kontaktów biznesowych dzięki organizowanym programom integracyjnym (regaty, zawody narciarskie i pikniki)

Czym jest Konfederacja Lewiatan?

Konfederacja LewiatanKonfederacja Lewiatan skupia w związkach regionalnych i branżowych ponad 3900 firm zatrudniających w sumie ponad 750 tys. osób. Jest członkiem Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych. Należy do organizacji BUSINESSEUROPE - będącej reprezentantem interesów przedsiębiorców i pracodawców wobec Komisji Europejskiej,  Parlamentu Europejskiego i innych instytucji UE.

Posiadając prawa członkowskie Konfederacji będziesz miał możliwość patrycypowania w ochronie interesu biznesu od strony prawnej tak samo jak inni członkowie. Eksperci konfederacji i przedstawiciele związków uczestniczą w pracach legislacyjnych komisji sejmowych i senackich, dlatego LEWIATAN inicjuje i opiniuje istotne z punktu widzenia gospodarki i prywatnych pracodawców, nowelizacje obowiązujących aktów prawnych.

Konfederacja posiada własną ekspertyzę makroekonomiczną, która pomaga przedsiębiorcom w prognozowaniu zmian na rynku (Indeks Biznesu Konfederacji Lewiatan).

Organizuje również spotkania przedstawicieli związków z kluczowymi przedstawicielami sceny politycznej i administracji państwowej (Premier, Wicepremier, Ministrowie) w celu przedstawienia problemów i ich rozwiązań wypracowanych przez biuro i członków Konfederacji Lewiatan. Dzięki przedstawicielstwu w Brukseli LEWIATAN ma wpływ na prawodawstwo ochronie korzyści dla biznesu.

Nie czekaj, tylko zapisz się już dziś do naszego biuletynu!

Poinformujemy Cię w nim o najbliższym spotkaniu, na którym dowiesz się więcej o działalności klubu, poznasz członków i przede wszystkim wymienisz się swoimi wizytówkami zyskując cenne biznesowe kontakty!