Prawo i gospodarka

Liczba przeszkód dla biznesu stale rośnie

Jak podaje Konfederacja Lewiatan: Liczba przeszkód dla biznesu stale rośnie!

Czarna Lista Barier 2014: Przeszkód dla biznesu jest już ponad 450

Jak co roku Konfederacja Lewiatan przygotowała raport dotyczący rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Okazało się, że na stworzonej liście pn. "Czarna Lista Barier", liczba przeszkód dla biznesu wzrosła aż o 43 przeszkody od ubiegłorocznego notowania. 

W raporcie szczegółowo opisano 460 barier, które ograniczają rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Podzielono je na kilka głównych kategorii, w tym m.in. ogólnogospodarcze, związane ze stosunkami pracy, związane z korzystaniem z funduszy strukturalnych, związane z ochroną środowiska oraz branżowe i podatkowe. Do każdej wymienionej przeszkody dołączono rekomendacje konkretnych zmian.

Autorzy raportu wskazują, że w ostatnim roku wprowadzono kilka korzystnych zmian, ale mimo to liczba barier - zamiast spaść - kolejny rok z rzędu wzrosła (w 2013 r. w raporcie przedstawiono 417 przeszkód, czyli o ponad 40 mniej).

"Naszą przedsiębiorczość ograniczają zbyt wysokie podatki i składki na ubezpieczenia społeczne, biorąc pod uwagę obecny poziom rozwoju gospodarczego, sztywne prawo pracy, niedopasowanie systemu edukacji do bieżących potrzeb i trendów gospodarki, niska efektywność zamówień publicznych czy przewlekłe i kosztowne dochodzenie należności. Źródłem większości barier jest nieefektywny system stanowienia prawa" - komentuje Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Z "Czarną Listą Barier dla rozwoju przedsiębiorczości 2014" można zapoznać się pod linkiem:
http://plbc2017.hosting-joomla.pl/images/aktualnosci/jak-podaje-konfederacja-lewiatan-liczba-przeszkod-dla-biznesu-stale-rosnie/clb2014_2_.pdf