Poradnik networkingu

Ideę networkingu promują m.in. portale społecznościowe, jednak najpełniejszym jego przejawem jest networking biznesowy pojmowany jako sieć trwałych kontaktów biznesowych.

Networking jest to sposób budowania sieci swoich kontaktów. Pomaga w znalezieniu odpowiednich partnerów biznesowych, pracowników i osób z którymi chcemy nawiązać współpracę.

Spotkania Polish Business Club przyniosą korzyści Twojej firmie gdy:

Polish Business Club NIE przyniesie Ci korzyści, gdy:

Zawsze udzielam prawdziwych, rzetelnych i uczciwych informacji moim klientom.

Jakich zasad warto przestrzegać przed udziałem w spotkaniu klubu?